Index of /holoviews/


../
holoviews-1.11.2.tar.gz              01-Feb-2019 21:26       4628716
holoviews-1.11.3.tar.gz              27-Feb-2019 12:09       4641862
holoviews-1.12.0.tar.gz              04-Apr-2019 11:00       4658669
holoviews-1.12.1.tar.gz              11-Apr-2019 10:59       4659438
holoviews-1.12.2.tar.gz              01-May-2019 10:55       4661811
holoviews-1.12.3.tar.gz              21-May-2019 14:49       4662016
holoviews-1.12.4.tar.gz              06-Aug-2019 12:12       4667844
holoviews-1.12.5.tar.gz              15-Aug-2019 11:23       4667878
holoviews-1.12.6.tar.gz              09-Oct-2019 10:56       4653395
holoviews-1.12.7.tar.gz              23-Nov-2019 13:56       4653528
holoviews-1.13.0.tar.gz              22-Mar-2020 11:40       4805983
holoviews-1.13.1.tar.gz              26-Mar-2020 12:11       4689684
holoviews-1.13.2.tar.gz              02-Apr-2020 11:25       4691005
holoviews-1.13.3.tar.gz              24-Jun-2020 12:45       4706051
holoviews-1.13.4.tar.gz              18-Sep-2020 10:48       4729359
holoviews-1.13.5.tar.gz              27-Oct-2020 14:05       4734712
holoviews-1.14.0.tar.gz              04-Dec-2020 15:19       4773282
holoviews-1.14.1.tar.gz              28-Dec-2020 14:07       4773696
holoviews-1.14.2.tar.gz              04-Mar-2021 23:11       4784525
holoviews-1.14.3.tar.gz              09-Apr-2021 10:43       4785913
holoviews-1.14.4.tar.gz              21-May-2021 10:44       4789759
holoviews-1.14.5.tar.gz              17-Jul-2021 11:27       4790585
holoviews-1.14.6.tar.gz              17-Sep-2021 10:30       4791668
holoviews-1.14.7.tar.gz              17-Dec-2021 15:29       4807259
holoviews-1.14.8.tar.gz              16-Feb-2022 11:34       4809433
holoviews-1.14.9.tar.gz              07-May-2022 12:31       4810848
holoviews-1.15.0.tar.gz              11-Aug-2022 16:40       4806049
holoviews-1.15.1.tar.gz              05-Oct-2022 10:25       4812716
holoviews-1.15.2.tar.gz              04-Nov-2022 10:47       4815361
holoviews-1.15.3.tar.gz              09-Dec-2022 19:22       4815830
holoviews-1.15.4.tar.gz              17-Jan-2023 11:28       4818317
holoviews-1.16.0.tar.gz              09-May-2023 12:48       4831153
holoviews-1.16.1.tar.gz              03-Jun-2023 10:50       4830201
holoviews-1.16.2.tar.gz              09-Jun-2023 12:24       4830535
holoviews-1.17.0.tar.gz              11-Aug-2023 16:08       4851572
holoviews-1.17.1.tar.gz              17-Aug-2023 11:03       4852514
holoviews-1.18.0.tar.gz              19-Oct-2023 10:51       4877298
holoviews-1.18.1.tar.gz              09-Nov-2023 11:52       4878512
holoviews-1.18.2.tar.gz              05-Feb-2024 11:57       4881740
holoviews-1.18.3.tar.gz              13-Feb-2024 21:52       4882279
holoviews-1.19.0.tar.gz              13-Jun-2024 12:21       4568909